Double JU
อุปกรณ์ยกม้วนโรล


Reel handling GW Self-Reel-Feeder

Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ
• ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
• Max reel weight: 500 kg
• Max Diameter: 1500 mm
• Max width: 650 mm
• inside gripper: standard 70 mm, 2 mm, 150 mm, 152.4 mm
• available gripper for core size: 30 – 650 mm
• further sizes on request

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า

SW Self-Reel-Turner

Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ
• ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
• Max reel weight: 800 kg
• Max reel diameter: 1,200 mm
• Max reel width: 1,200 mm
• inside gripper: standard 70 mm, 2 mm, 150 mm, 152.4 mm
• available gripper for core size: 30 – 650 mm
• further sizes on request

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า

 


BW Bow-Reel-Turner

Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ
• ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
• Max reel weight: 5,000 kg
• Max reel diameter: 2,500 mm
• Max reel width: 2,550 mm
• inside gripper: standard 70 mm, 76.2 mm, 150 mm, 152.4 mm
• available gripper for core size: 30 – 650 mm
• further sizes on request
• electromechanic drive

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า

RK Reel Tilter 100/400

Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ
• ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
• Max weight: 30,000 kg

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้าRK Reel Tilter floor level

Double Ju International เป็นผู้เชี่ยวขาญด้านการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับการยกชิ้นงาลักษณะเป็นม้วน โดย การยก การเอียง การหมุน ชิ้นงาน สามารถชิ้นงานได้ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม ถึง 30 ตัน

ข้อมูลทางเทคนิค/คุณสมบัติ
• ช่วยลดโอกาสในการเกิดการเสียหายของชิ้นงานในการยก
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เครน หรือ เครนแขนหมุน (Jib crane)
• Max weight: 30,000 kg

ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชั่นและประเภทธุรกิจของลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้